Magnus Blogs

การทำ Online Marketing แบบ Outbound มีอะไรบ้าง

ด้วยที่เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ การตลาดจึงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพราะธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพึ่งโลกออนไลน์ในการโฆษณาหรือทำธุรกิจในโลกที่ทุกอย่างสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

woman-using-smartphone-looking for how to do online ads

       ในโลกตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น ธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะช่วยเพิ่มความเจริญและความยิ่งใหญ่ต่อสังคมที่ทำธุรกิจใด ๆ นั้น และเพราะดังนั้น ธุรกิจที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณ นับตั้งแต่ที่สร้างธุรกิจด้วยการเดินทางไปมาผ่านการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ มาจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ที่เราเพียงแค่ใช้โลกออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกให้เข้าหากันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าในยุคโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ใช่เพราะการตลาดที่ดีนั่นเอง เพราะการตลาดนั้น เป็นกระบวนการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของมัน อันจะนำมาซึ่งความเจริญต่อธุรกิจและสังคมนั่นเอง และด้วยที่เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ การตลาดจึงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพราะธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพึ่งโลกออนไลน์ในการโฆษณาหรือทำธุรกิจในโลกที่ทุกอย่างสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อน ซึ่งการตลาดประเภทนี้จะถูกเรียกว่า “Online Marketing”

       Online Marketing หรือที่แปลได้ว่า การตลาดแบบออนไลน์ นั้นคือ การทำการตลาดแบบโลกออนไลน์นั่นเอง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริหารของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเราสามารถทำได้ในหลายรูปแบบเช่น การตลาดบน Search Engine โดยผลิตภัณฑ์จะปรากฏในการค้นหาใน Google หรือจะเป็นในรูปแบบอีเมลที่จะใช้การส่งข่าวสารผ่านอีเมล หรือจะเป็นรูปแบบ Social Network (โซเชียลเน็ตเวิร์ค) ที่สามารถทำผ่านโซเชียลมีเดียมากมาย เป็นต้น โดย Online Marketing นั้นแบ่งประเภทออกเป็น Inbound Marketing อันเป็นรูปแบบการตลาดแบบ “ดึงดูด” ด้วยการส่งบทความที่มีประโยชน์ให้กับผู้คนที่เฉพาะเจาะจง โดยจะเน้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะฟัง และ Outbound Marketing  จะเป็นรูปแบบการตลาดแบบ “กระจาย”  โดยใช้การโปรโมทหรือส่งข้อมูลให้ผู้คน เพื่อให้ผู้คนจดจำแบรนด์ของเราได้นั่นเอง  โดยมันจะเน้นในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ลูกค้านั่นเอง โดยสิ่งที่เรามาพูดถึงเลยก็คือ Online Marketing แบบ Outbound นี้นั่นเอง


       Online Marketing แบบ Outbound ก็คือ

        การตลาดแบบออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบที่ใช้การโปรโมทหรือส่งผู้คนมากมายผ่านทางโลกออนไลน์นั่นเอง โดนเราสามารถทำผ่านแหล่งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารให้ได้มากที่สุดได้เลยทีเดียว โดยการตลาดประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบทั่วไป ซึ่งเป็นการตลาดที่จะเลือกสื่อสารกับลุกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวงกว้างโดยไม่เฉพาะเจาะจง และแบบ Account Based Marketing ซึ่งจะเป็นการตลาดที่มีกลยุทธ์มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

       และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยใน Online Marketing แบบ Outbound นี้ คือ กลุ่มบริษัท Digital Marketing Agency หรือที่เรารู้จักในชื่อสั้น ๆ ว่า Digital Agency  ซึ่งบริษัทการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการตลาดและการโฆษณาของธุรกิจต่าง ๆ โดย Digital Agency นั้น มีทั้งกลุ่มที่เป็น Freelance อันเป็นอาชีพอิสระ ซึ่งสามารับงานได้หลากหลาย และเป็นกลุ่ม In-house ซึ่งเป็นกลุ่มทำงานประจำ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญสูง

       ซึ่งหน้าที่ของ Digital Agency นั้น นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องการตลาดและการโฆษณาเป็นหลักแล้ว ยังช่วยสังเกตและบริหารงบของโฆษณา การวางแผน การทดสอบ การวัดผล เป็นต้น ซึ่งงบของโฆษณาที่ได้กล่าวไปนั้น คืองบที่ทาง Agency ต้องจ่ายให้กับช่องทางออนไลน์ที่ใช้เป็นพื้นที่โฆษณานั่นเอง

       ดังนั้น เราจึงจะเห็นได้ว่า Online marketing นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน และโดยเฉพาะในรูปแบบ Outbound ซึ่งเป็นรูปแบบการตลาดแบบออนไลน์ที่จะช่วยทำให้ผู้คนมากมายสามารถเข้าถึงธุรกิจที่เราทำได้อย่างง่ายดายและกระจายได้ทั่วถึง โดยมี Digital Agency เป็นผู้ช่วยเราในการที่จะทำให้การตลาดและการโฆษณาของเราประสบผลสำเร็จนั่นเอง ดังนั้น การตลาดประเภทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการตลาดในโลกปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Marketing Agency เพิ่มเติม

Related Blogs

บทความที่คุณอาจสนใจ

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

รู้หรือไม่
ลูกค้าคุณ 1 คน
มีค่าเท่าไหร่

ถ้ายัง มาลองคำนวณ CLV ดูกัน