Magnus Blogs

แจกสูตรคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV)​

สูตรคำนวณ CLV เพื่อนำไปใช้กำหนดค่า Cost Per Acquisition (CPA)
ให้ยิง Ads ได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องคำนวณ CLV

การที่รู้ว่าลูกค้าของเรานั้นซื้อสินค้าหรือบริการของเราเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับเรา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการวางกลยุทธ์การตลาด ในการกำหนดงบประมาณการได้มาซึ่งลูกค้า 1 คน หรือที่เรียกว่า Cost Per Acquisition (CPA) ที่เราจะยังได้กำไรอยู่ หากเรากำหนด CPA สูงเกินไปก็มีโอกาสที่จะขาดทุนมากขึ้น แต่ถ้ากำหนด CPA ต่ำเกินไปก็จะทำให้สูญเสียโอกาสในการได้ลูกค้ามา และอาจเสียลูกค้านั้น ๆ ให้คู่แข่งอีกด้วย ฉะนั้น การกำหนด CPA ที่เหมาะสมจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการยิงโฆษณา

การคำนวณ CLV

วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการคำนวณยอดใช้จ่ายของลูกค้า 1 คนตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับเราคือ การคำนวณหา Customer Lifetime Value (CLV) นั่นคือ โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้าของเราซื้อต่อครั้งเท่าไหร่ ซื้อกี่ครั้ง ยอดรวมเป็นเท่าไหร่

การคำนวณแบบง่าย อาจใช้การรวมยอดซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคน แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย แต่วิธีการนี้มักให้ค่าที่สูงเกินจริง เพราะข้อมูลยอดการซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปไม่ได้กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) แต่มักจะเบ้ขวาหรือเบ้ใบเชิงบวก (Positively Skewed Distribution) จึงควรใช้วิธีการคำนวณค่ากลางของการกระจายตัวแบบที่เหมาะสมกว่า เช่น Log-normal Distribution มาจับกับชุดข้อมูลดังกล่าว

Histogram compares raw data with log-normal data.

กราฟเปรียบเทียบ Histogram ของข้อมูลดิบ (Raw Data) กับข้อมูลแบบ Log-normal
 
จากประสบการณ์การคำนวณค่า CLV ที่แตกต่างกันของทั้ง 2 แบบ สามารถทำให้ได้ค่าที่สูงเกินจริงกว่า 30-60% เลยทีเดียว
 
ทาง Magnus ได้จัดทำสูตรคำนวณ CLV เบื้องต้นให้ธุกิจที่สนใจได้ทดลองคำนวณค่า CLV ของตนเองเบื้องต้น โดยทำการกรอกข้อมูลรายการซื้อ (Transaction Data) แล้วระบบจะทำการคำนวณค่า CLV ให้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดค่า Margin (%) ของธุรกิจของตนเอง เพื่อคำนวณค่า Cost per Acquisition (CPA) ที่แนะนำได้อีกด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง
 

Purchase information page (Transaction Data) and individual purchase calculation page.

หน้ากรอกข้อมูลการซื้อ (Transaction Data) และหน้าคำนวณยอดซื้อรายคน

 

CLV and Suggested CPA display page

หน้าแสดงผล CLV และ Suggested CPA

แจกสูตรคำนวณ CLV เบื้องต้น

ธุรกิจที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อขอรับสูตรคำนวณ CLV ได้เลย

Related Blogs

บทความที่คุณอาจสนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ