ThaiBulkSMS logo

การทำ SEO เพื่อนำไปสู่ยอดขาย อย่าง ThaiBulkSMS

ThaiBulkSMS เป็นบริการที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่เคยทำ SEO เราจึงเข้ามาช่วยทำตรงส่วนนี้ เพื่อเสริมให้เว็บไซต์ขึ้นสู่อันดับหนึ่ง

การทำ SEO เป็นการเพิ่มลำดับเว็บไซต์ให้ขึ้นมาอยู่หน้าแรก ๆ ของ Search engine ด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องการ Target การทำ SEO จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์ เพิ่มจำนวนการเข้าถึง (Traffic) รวมถึงการเพิ่มยอดขายอีกช่องหนึ่ง

การที่มีข้อดีเยอะขนาดนี้ ทำให้หลาย ๆ บริษัทมักจะให้ความสนใจไม่แพ้การทำ SEM หรือการทำโฆษณา google และบริษัท ThaiBulkSMS เองก็เล็งเห็นความสำคัญของ SEO และไว้ใจให้ Magnus Agency เข้ามามีบทบามรับผิดชอบในการผลักดันให้เว็บไซต์กล่าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในการค้นหาตามคีย์เวิร์ดที่กำหนด

โดยการทำ SEO ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมและมีโอกาสเกิดยอดขาย ขึ้นสู่อันดับ 1 ภายใน 6 เดือนและ Goals ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคือต้องการทราบ คีเวิร์ดที่ทำให้เกิดยอดขายและได้ยอดขายจากคีย์เวิร์ดเท่าไหร่ เพื่อนำไปใช้ในการทำ SEM อีกทาง

เริ่มต้นก่อนลงมือทำ ต้องวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม

ThaiBulkSMS เป็นบริการที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่เคยทำ SEO เนื่องจากการที่มีเว็บไซต์มาอย่างยาวนานทำให้บางคีย์เวิร์ดที่ติดลำดับในระดับพอสมควร เราจึงคัดแยกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมของ ThaiBulkSMS ออกเป็น 2 ส่วนคือ กลุ่มคีย์เวิร์ดที่ตรงตัวแต่ยังไม่ติด Top 5 ของการค้นหา และกลุ่มคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาของลูกค้าจริงตาม Campaign โดยคัดตามความเหมาะสมดังนี้

 • กลุ่มคีย์เวิร์ดที่ตรงตัว 

  เริ่มจากการวิเคราะห์คู่แข่ง ดูคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมกับตัวบริการ และการค้นหาจาก Keyword Checking Tools ค้นหาคำที่เหมาะสมกับตัวบริการมากที่สุด และลำดับของ Keyword นั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือน้อยกว่าหน้าแรก โดยกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีมากนักเนื่องจากอายุของเว็บไซ์ตัวบริการมีมามากกว่า 10 ปี ทำให้เราต้องมองหาคีย์เวิร์ดจากที่อื่น ๆ ประกอบ

 • คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาของลูกค้าจริงตาม Campaign

  จากกลุ่มแรกที่เราได้คีย์เวิร์ดที่ตรงตัวไม่มากนัก เราจึงเริ่มวิเคราะห์และคัดคีย์เวิร์ดจากการทำ Google Ads ร่วมด้วยเช่นกัน จะทำให้เราได้คีย์เวิร์ดที่มาจากการค้นหาและเข้ามายังเว็บไซต์จากลูกค้าหรือ Lead ของตัวบริการจริง แต่เราไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นได้ทั้งหมด เพราะบางคีย์เวิร์ดก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบริการ การคัดเลือกคีย์เวิร์ดจึงต้องประกอบด้วย คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับบริการ คีย์เวิร์ดที่เกิดการซื้อ และคีเวิร์ดเหล่านั้นมีลำดับที่ยังไม่น่าพอใจ

จากการค้นหาและวิเคราะห์คีย์เวิร์ดจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Magnus ทำให้สุดท้ายเราได้คีย์เวิร์ดมาทั้งหมด 20 คำ และเมื่อ ThaiBulkSMS เห็นสมควรแล้ว ก็เริ่มเข้าสู่การลงมือทำ SEO ทันที

ลงมือทำ SEO ของ ThaiBulkSMS

 1. เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเริ่มต้น

เริ่มต้นด้วยการ Tracking ข้อมูลทุกอย่างทันทีเมื่อมีสัญญาณธงเขียวให้เริ่มทำ เช่นลำดับคีย์เวิร์ดในปัจจุบัน ยอด Traffic เข้าเว็บไซต์ ข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง ข้อมูลทาง Technic ต่าง ๆ และที่สำคัญข้อมูลก่อนลงมือทำตาม Goals ที่เราได้ตั้งกันไว้ตั้งแต่เริ่ม

 

     2. เริ่มวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด

นอกจากคีย์เวิร์ดและคู่แข่งแล้ว เราจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดที่เว็บไซต์ต้องไปรับการแก้ไข แน่นอนว่าข้อดีของเว็บไซต์ที่มีอายุโดเมนมานานมีให้เห็นได้ชัด แต่ในทางกลับกันปัญหาที่ต้องแก้ไขก็มีมากจนเราต้องคัดเฉพาะปัญหาใหญ่เพื่อเร่งแก้ไข หลังจากนั้นก็ไล่เก็บปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ตาม ยกตัวอย่างปัญหาใหญ่ที่เราต้องเร่งแก้ไขคือ

 • ปัญหา Technical ที่ไม่การทำระบบที่ตรงตามหลักของ SEO นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด
 • เนื่องจากอายุโดเมนที่มาก ทำให้การเขียนโค้ดค่อนข้างซับซ้อน
 • ปัญหาความช้าของเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลต่อ Users Experience
 • คีย์เวิร์ดสำคัญหลาย ๆ คำไม่ปรากฏอยู่ในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์
 •  Sales Page ยังไม่ถูกชูขึ้นมาขาย

 

     3.  SEO On-Page

 •  ปรับโครงสร้างหน้าเว็บไซต์

1 ในปัจจัยที่จะต้องทำคือ SEO เราเริ่มจากการวิเคราะห์ Target Pages ของเว็บไซต์ www.thaibulksms.com/ โดยการปั้นแต่ละหน้าจะต้องมี Mata Tag การปรับโครงสร้าง เพิ่มคีเวิร์ดที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในแต่ละหน้าลงไป รวมถึงการเซต ALT image เพื่อทำให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ดี และมีส่วนให้ลำดับของหน้านั้น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

 • แก้ไขปัญหาทาง Technical 

จากนั้นเราเริ่มวิเคราะห์สิ่งที่ต้องแก้ภายในเว็บไซต์อีกครั้ง โดยใช้ SEO Tools และเริ่มขั้นตอนปรับแก้ตามแนะนำ โดยปัญหาใหญ่ที่ต้องทำคือ การให้ผู้บริการ Redirect 301 จากหน้าเดิมให้ไปยังหน้าที่เป็น HTTPS 

ยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องคือ การทำ Page Speed เนื่องจาก Google ออกมาประกาศว่ากำลังมี Algorithm ที่มีชื่อว่า Core web vitals ที่จะมีผลต่อ Users Exprirence และเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนของ SEO โดยตรง ซึ่งเว็บใช้ของผู้รับบริการเอง การโหลดหน้าต่าง ๆ ยังคงมีความช้าพอสมควร โดยเฉพาะหน้า Home ซึ่งเป็นหน้าหลัก ทำให้ต้องรีบเข้าแก้ไขทันที

โดยการทำงานส่วนของ Technical นี้ เรามี Developer ที่มีความชำนาญมากกว่า 10 ปี คอยดูแลแและเข้าแก้ไขให้ ทำให้ปัญหาทั้งหมดค่อย ๆ หายไปและทำให้คะแนนที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพหลังบ้านของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ SEO มีคะแนนที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันคะแนนผ่านเกณฑ์ แต่ทางทีม Developer เองก็ยังมีการเข้ามาดูแลและแก้ไขอยู่ตลอด


     4. SEO Content Creation

Magnus Agency เรามีบริการรับทำ Content ทั้งในส่วนหน้าเว็บไซต์ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับคำให้ตรงไปตามโครงสร้าง SEO และมีคีเวิร์ดที่เราต้องการอยู่ในหน้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทั้งตำแหน่งและปริมาณ 

นอกจากนั้น ในแต่ละเดือน เราจะเขียน Blog ที่ตรงตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการ และมีโครงสร้างเนื้อหาที่ตรงตามความเหมาะสม โดยการเขียน Blog จะช่วยให้ลำดับของคีย์เวิร์ดนั้นมีคะแนนที่สูงขึ้นถ้าทรงพลังมากพอ รวมถึงจะทำให้เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาและ Index เพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Google  จะให้คะแนนเช่นกัน โดยเนื้อหาจะมีการตกลงกับผู้รับบริการก่อนเขียนทุกครั้ง ทำให้เราได้ Blog ที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจของผู้รับบริการ

 

     5. SEO Off-Page 

คือการทำ Backlink เป็นการที่เว็บไซต์อื่น ๆ พูดถึงเรา และได้แปะลิ้งเพื่อให้ลิ้งนั้นเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ เสมือนว่าเว็บไซต์อื่นพูดถึงเรานั่นเอง  จะทำให้เว็บไซต์น่าเชื่อถือมากขึ้นและเพิ่มคะแนนเว็บไซต์อีกทางหนึ่งด้วย

การทำ Backlink มีหลากหลายวิธี แต่เราจะทำ Backlink สายขาวแบบถูกต้อง 100% ให้แก่ ThaiBulkSMS และผู้รับบริการทุกราย โดยจะเป็นในรูปแบบ Manual Link Buiding ไม่มีการใช้ระบบ Automation ใด ๆ แน่นอน ซึ่งการทำแบบ Manual  ถึงจะน้อยและใช้เวลานานก็จริง แต่จะส่งผลดีในระยะยาวแน่นอน

SEO-business

การวัดผลลัพธ์และรายงานผลของ SEO แบบ Executive Tracking

นอกจากการ Tracking วัดผลลำดับของคีย์เวิร์ดที่เราปั้นแล้วนั้น ยังมีการรายงานปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Traffic ผู้เข้าชมเว็บไซต์ การเปรียบเทียบคู่แข่งในด้าน ๆ เป็นต้น และอีกหนึ่งสิ่งที่เราทำการวัดผลเพิ่มเติมคือ การ Tracking Keyword Conversion ซึ่งเราขอเรียกการวัดผลแบบนี้ว่า Executive Tracking

การวัดผลแบบ Executive Tracking คือการวัดผลแบบลงลึกไปถึงยอดขายที่ได้จากคีย์เวิร์ดนั้น ๆ หรือเป็นไปตาม Goals ที่ได้มีการกำหนดไปพร้อมกันกับผู้รับบริการ อย่าง ThaiBulkSMS ที่ให้ Tracking ถึงคีย์เวิร์ดที่เกิดการขาย ทั้งนี้เพื่อจะนำคีย์เวิร์ดเหล่านั้นนำไปปรับใช้ในการยิง Google Ads ได้เช่นกัน

การวัดผลแบบนี้จะทำให้คุณสามารถคาดคะเนและช่างน้ำหนักได้ว่า เมื่อคีย์เวิร์ดติดลำดับที่น่าพอใจแล้ว เรายังจำเป็นที่จะต้องทำ SEO ต่อหรือไม่ อย่าลืมว่าเราจะต้องคอยดูแลลำดับและคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไปเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาลำดับ และยังคงให้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นนำไปสู่ยอดขายอยู่นั้นเอง หากเราพักไม่ทำต่อ โอกาสที่เว็บไซต์ของเราจะร่วงก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

สรุปผล

เมื่อครบสัญญา 6 เดือนตามที่ตกลงไว้ การวัดผลสรุปการทำ SEO ทั้งหมด ที่ Magnus Agency ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยดูแล เป็นดังนี้

 • จาก Executive Tracking ทำให้เราทราบว่า Keyword คำไหนที่มีการเสิร์ชและสามารถทำยอดขาย ซึ่งมีหลายคำเลยทีเดียวที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เรากำหนด และบางคีย์เวิร์ดก็ไปเป็นคีย์เวิร์ดที่เราคาดไม่ถึง โดยคำเหล่านั้นเราเองก็นำมาปั้นเพื่อให้มีโอกาสสร้างยอดขายในส่วนของ SEO และนำไปยิง Google Ads ด้วยเช่นกัน 
 • การรู้คีย์เวิร์ดที่เกิดขาย ก็ย่อมรู้ว่าเกิดยอดขายเท่าไหร่เช่นเดียวกัน เราจึงมีการตัดบางคำที่ไม่เกิดยอดขายออก และปั้นคีย์เวิร์ดที่มีประโยชน์มากกว่า ตามที่เราเห็นว่าสมควร
 • นอกจากการขาย คีย์เวิร์ดทั้งก็ยังสามารถทำลำดับได้ดี ใน 6 เดือนที่ผ่านมา คีย์เวิร์ดที่เรากำหนดสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 กว่า 80% และทั้ง 20 คำนั้นอยู่ Top 5 ของ Google ทั้งหมด

 

การทำ SEO เป็นอีกทางที่จะช่วยเว็บไซต์ของคุณมีการเข้าชมเว็บไซต์สูงสุด และกาารขายก็ย่อมสูงขึ้นตามมาเช่นกัน การทำ SEO ค่อนข้างใช้เวลา แต่ถ้าเราใจเย็นและยอมเสียสละเวลาในช่วงแรก ๆ ของการทำ รับรองได้ว่าผลลัพธ์ที่ดีจะอยู่กับเราไปอีกนาน เพียงมั่นดูแลรักษาลำดับเท่านั้น อีกทั้งการที่ลำดับเราสูงหรืออยู่ลำดับต้น ๆ  ยังช่วยเพิ่มน่าเชื่อถือ เสมือนเป็นเจ้าตลาดนั้น ๆ อีกด้วย 

หากใครที่กำลังสนใจในการทำ SEO อยากให้ดูแล สามารถเข้ามาพูดคุยหรือรับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้ ฟรี ไม่มีค่าบริการ เราอยากให้ทุกท่านที่สนใจได้รับทราบถึงผลดีของการทำ SEO จริง ๆ ก่อนที่จะลงมือทำค่ะ

 

 

สามารถติดต่อเราได้ที่ https://magnusagency.co/contact/

หรือ โทร. 02-798-6040 ได้ตลอดเวลาทำการค่ะ

Thaibulksms white logo

เกี่ยวกับธุรกิจ

ThaiBulkSMS เป็นผู้ให้บริการ SMS Communication Platform อันดับ 1 ของ ไทยมานานกว่า 10

โจทย์ที่อยากให้ช่วย

 • วัดผล Conversion จาก Google Ads ได้
 • ต้องการเพิ่ม Conversion Rate
 • ต้องการเห็นภาพลูกค้าของ ThaiBulkSMS ที่ชัดเจน
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้น
 • ลดต้นทุนค่าโฆษณา

บริการที่ใช้

Search Engine Optimization

สนใจโซลูชั่นแบบเคสนี้?

สนใจอยากให้ Magnus ช่วยดูแล

Services in this case

บริการที่ใช้ในเคสนี้

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Customer Discovery

รู้จักลูกค้าของคุณ ว่าเขาเป็นใคร มีการตัดสิน ใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

Google Ads Management​ magnus logo

Ads Management

ยิง Ads อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับ Journey ลูกค้า ช่วยคุณสำเร็จได้มากกว่า

conversion tracking symbol of magnus agency

Conversion Tracking

ช่วยคุณวาง Tracking วัดผลแคมเปญการตลาด แก้ปัญหาตรงจุด ช่วยลดต้นทุน

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Marketing Automation

ระบบช่วยทำการตลาดและปิดการขายแบบอัตโนมัติ เหนื่อยน้อยลง เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

รู้หรือไม่
ลูกค้าคุณ 1 คน
มีค่าเท่าไหร่

ถ้ายัง มาลองคำนวณ CLV ดูกัน