ทำความรู้จัก Conversion Tracking ฉบับมือใหม่

Conversion Tracking with different currencies

Conversion Tracking ถือว่ามีความสำคัญลำดับต้นของการเริ่มแคมเปญการโฆษณาต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ หากไม่เริ่มติด ณ ตอนนี้ จะส่งผลให้คุณลงงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยได้