รูปแบบการใช้งาน Email Marketing ที่ช่วยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้จริง

คอมพิวเตอร์ที่กำลังส่ง email marketing

ปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางสังคมยุคใหม่ ยุคดิจิทัลที่โลกนั้นเติบโต ก้าวล้ำ และนำสมัยมากขึ้น เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุม และหากนำมาใช้

URL Builder Tools เครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางการตลาดเพื่อหาค่า Traffic

UTM

เมื่อการตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจมากขึ้น การเรียนรู้และศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม URL Builder Tools ถือเป็นอีกเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยวัดผลลัพธ์ทางการตลาด

Marketing Automation คืออะไร ทำไมถึงสำคัญในปัจจุบัน

marketing_automation

Marketing Automation คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด ที่ทั้งประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจและประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน