movider white logo

4 โซลูชั่น ทำอย่างไรให้เพิ่มยอดขายได้มากกว่า 800 เปอร์เซ็นต์ กับ Magnus

Movider เป็นบริการใหม่และมีคู่แข่งอยู่ในระดับ Global ต้องการสร้างยอดขายและดึงลูกค้าจากเจ้าใหญ่ ๆ มาเป็นของตนเอง จึงได้ใช้บริการของ Magnus ทั้ง 4 โซลูชั่น จนเกิดยอดขายมากกว่า 800 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถหาจุดยืนระดับโลกได้ในปัจจุบัน

ยอดขายเพิ่มขึ้น

+867.57%

จำนวนการซื้อเพิ่มขึ้น

+575.00%

เวลาในการ KYC ลดลงจาก 2 ชั่วโมงเป็น

Real-time

Movider เป็นบริษัท SMS Provider ของคนไทย ที่มุ่งเน้นในการส่งข้อความในระดับ Global ซึ่งตัวบริการ สามารถส่งข้อความไปยังต่างประเทศได้มากถึง 200 ประเทศทั่วโลก ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ API โดย Movider เพิ่งเปิดให้ใช้บริการเมื่อกลางปี 2019 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นบริการใหม่ที่ต้องการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้นอันดับแรกทางบริษัทจะต้องหาพื้นที่ว่างเล็ก ๆ ในตลาดโลกให้ได้เสียก่อน

บริการใหม่จะทำอย่างไรให้ติดตลาดโลก?

นับว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ Movider ได้ยอดขายที่มากขึ้นในช่วงแรก เนื่องจาก Movider เป็นบริการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน อีกทั้งคู่แข่งต่างก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและครองตลาดโลกอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะแย่งตลาดจากเจ้าใหญ่ ๆ มาได้

การทำ Google Ads สำหรับโปรดักส์ที่มีการแข่งขันที่สูงและมีคู่แข่งอยู่ทั่วมุมโลกอย่าง Movider นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ๆ Magnus จึงได้เริ่มนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ แบ่งปัญหาออกเป็นส่วน ๆ และแก้ปมออกทีละนิด

ร่วมแชร์ปัญหาและคิดแก้ไขทีละจุด (สัมภาษณ์เก็บข้อมูล)

ด้วยความที่ Moviderมีคู่แข่งต่างประเทศมากมาย รวมถึงมีเจ้าตลาดที่แข็งแกร่ง เราจึงต้องการทราบข้อมูลที่จำเป็น แนวทางการให้บริการ และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ประกอบการและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงของตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ปัญหากันต่อ และ Magnus ได้สรุปปัญหาการทำ Google Ads ของ Movider ทั้งหมดดังนี้
 • Movider เป็นบริการใหม่ ทำให้ไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ Ads ถูกส่งไปยังลูกค้าที่ต้องการซื้อจริง ๆ
 • เป็นบริการในระดับ Global ทำให้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ นอกจากเรื่องของภาษาแล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันไปอีกด้วย
 • ความคาดหวังที่ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาผ่านทาง Google Ads ซื้อทันที เป็นไปได้ยาก เนื่องจากเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ และกำลังในการ Bid Keyword น้อยกว่าคู่แข่ง
 • เนื่องจากยอดขายเป็นไปได้ต่ำ ทำให้ Conversion rate จึงต่ำตามไปด้วย
 • ไม่สามารถติดตาม Conversion ของแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เนื่องจากไม่มีต้นแบบในการวาง User Journey และ Persona
 • เป็นการใช้งาน Google Ads ครั้งแรกของ Movider ทำให้ไม่มีข้อมูลเดิมมาอ้างอิง ทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้น
 • Google Ads ในระดับ Global มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งจำนวนมาก และมีการแข่งขันที่สูง
 • ขั้นตอนในการสอบถาม KYC ของลูกค้าที่ยังเป็นแบบ Manual ทำให้เสียเวลาในส่วนนี้อย่างมาก
 • มีลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนเพื่อสมัครทดลองใช้งานฟรีเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถปิดการขายให้ลูกค้าซื้อได้เท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่าด้วยความที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของตลาด ทำให้ทุกอย่างเป็นการทดลองและตั้งสมมุติฐานขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันในระดับ Global Magnus จึงมีหน้าที่เข้ามาวิเคราะห์หาข้อมูลที่ถูกต้อง เฟ้นหาลูกค้าที่แท้จริง และยิง Google Ads ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยข้อกำจัดและความท้าทายที่มี โดย Magnus ทำตามขั้นตอนดังนี้

Customer Discovery

ศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเทศ

อย่างแรกที่เราทำคือ การศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของ Lead ทั่วโลก และเลือกยิง Ads แบบกระจายออกไปตามประเทศต่าง ๆ ด้วยงบประมาณน้อย ๆ ประเทศละเท่า ๆ กัน เพื่อหา Feedback ที่มีประสิทธิภาพ หาจุดที่จะสามารถแข่งขันได้ และหาจุดที่คุ้มค่าในการยิง Ads ในครั้งต่อ ๆ ไปมากที่สุด

แบ่งกลุ่มลูกค้าเบื้องต้น

นอกจากจะกระจาย Ads ออกไปแล้ว เรายังแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อ Target ได้อย่างเหมาะสม เบื้องต้นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มที่ต้องการส่งจากประเทศไทยไปต่างประเทศ และกลุ่มที่ต้องการส่งจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

แบ่งตามลักษณะอาชีพ

ตามที่ได้แบ่งและลองยิง Ads ตามข้างต้นแล้ว เรายังแบ่งกลุ่มเลือกยิงไปหายังบุคคลหรือลักษณะอาชีพที่คาดว่ามีความต้องการใช้ Movider เช่น ผู้ประกอบการ นักการตลาด หรือโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น เพื่อให้ไม่หลงทางและเสียงบประมาณไปฟรี ๆ กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นเป้าหมาย

ดูรายละเอียดบริการ Customer Discovery >

Conversion Tracking

วัด conversion ด้วย Funnel Tracking

การหา Conversion ในบริการใหม่ ยังไม่สามารถวัดจากการขายโดยตรงได้ เนื่องจากยังไม่เกิดการขายที่มากนัก ดังนั้นเราจึงต้องขยายฐานการวัด Conversion ด้วย Funnel Tracking โดยแบ่งระดับการ Tracking ให้ละเอียดและลงลึกมากขึ้นกว่าเดิม เป็นการกรองลูกค้าจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ลงมาจนเจอกลุ่มลูกค้าของ Movider จริง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการ Tracking ไปวิเคราะห์ต่อ หาจุดที่จะพาไปให้เกิด Conversion ในที่สุด

ใช้เครื่องมือศึกษาพฤติกรรม

ใช้เครื่องมืออย่าง Heatmap และ Recording มาช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อดูว่าเขาหยุดดูหรือเลื่อนข้ามอะไรไปบ้างทำให้เราแก้ไขปัญหาเรื่อง Conversion Rate ที่ต่ำ และหาจุดที่จะทำให้เกิด Conversion ได้โดยไม่ต้องนั่งเดา

ดูรายละเอียดบริการ Conversion Tracking >

Google Ads Management

วาง Ad Campaigns ที่เหมาะกับ User Journey

วางโครงสร้างของ Ad Campaigns ให้เหมาะกับ User Journey หรือแต่ละภูมิภาค และกำหนด Max. CPC เพื่อคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย

หาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณ

ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของ Google Ads หาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณกับผลลัพธ์ที่ได้ ด้วยการใช้ Advanced Metrics และ Auction Insight เข้าช่วย อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง

ป้องกันไม่ให้ Ads แย่งลูกค้ากันเอง

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เรายิง Ads มีเยอะมาก จึงมีการวางแผนและตั้งค่า Ads ให้ลูกค้าไปเจอ Ads ที่ไม่ทับซ้อนซ้ำกัน เพื่อให้ Ads ไม่แย่งลูกค้ากันเอง

ตั้งค่า Ads ไม่ให้แข่งกับผู้ให้บริการในไทย

นอกจากจะป้องกันให้ Ads ไม่แย่งลูกค้ากันเองแล้ว เรายังตั้งค่า Ads เพื่อไม่ให้ไปทับกับบริการที่ใกล้เคียงกับ Movider ในประเทศไทย ด้วยความที่ Movider มุ่งเน้นในการเจาะตลาดต่างประเทศเท่านั้น ประเทศไทยจึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพื่อไม่ให้เสียงบประมาณไปเปล่า ๆ

ดูรายละเอียดบริการ Ads Management >

Marketing Automation

แก้ปัญหาบริการลูกค้าคนละ Time Zone

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ทำให้มักประสบปัญหา Time Zone ไม่ตรงกันเพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อให้การสนทนาระหว่าง Movider กับลูกค้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เช่นการ Register หรือ KYC เป็นต้น

ลดระยะ Feedback Loop

ทำขั้นตอน KYC ข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นแบบ Automation เพื่อลดระยะ Feedback Loop กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาติดตามการ KYC ของลูกค้าแต่ละรายด้วยตนเอง

ระบบส่ง Email อัตโนมัติ

ทำ Sales Automation กระตุ้นการซื้อจาก Trial เพื่อเพิ่ม Conversion Rate โดยการจัดทำระบบส่ง Email อัตโนมัติ ไปยังลูกค้าที่ทำการ Trial ทุกคน และส่งนัดหมายอัตโนมัติ เพื่อพูดคุยกับลูกค้าที่มีความสนใจในบริการ

ดูรายละเอียดบริการ Marketing Automation >

สรุปผล

ยอดขาย

จำนวนการซื้อ

+867.57%

+575.00%

Movider เป็นธุรกิจที่ท้าทาย Magnus เป็นอย่างมาก ทั้งแนวทางของธุรกิจ รวมถึงระยะเวลาการให้บริการที่เปิดตัวมาได้ไม่นาน เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ของธุรกิจประเภทนี้ แต่ด้วยการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ Movider เกิด Conversion (ยอดขาย) มากกว่า 800% และยังประสบความสำเร็จในอีกหลากหลายด้าน ดังนี้

 • รู้ข้อมูลการตอบรับของลูกค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่แบ่งกลุ่มไว้ ทำให้รู้แนวทางในการเข้าไปปรับแก้ Ads ได้อย่างตรงจุด
 • Response Time ในการทำ KYC เร็วขึ้น จากที่เมื่อก่อนต้องติดต่อกันข้ามวันเนื่องจาก Timezone ไม่ตรงกัน พอมาใช้ Automation ทำให้การติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องขึ้น จากระยะเวลา KYC อย่างน้อย 1 วัน เหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง
 • บริษัทสามารถหาที่ยืนในตลาดโลกได้ มียอดขายจากต่างประเทศมากกว่าเดิมหลายเท่า และเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
 • ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือนนับตั้งแต่ Magnus เข้ามาดูแล โดยเฉพาะเดือนแรก มียอดเพิ่มขึ้นถึง 867.57%
 • จำนวนการซื้อเพิ่มขึ้น 575.00%
movider white logo

เกี่ยวกับธุรกิจ

Movider เป็นบริษัท SMS Provider ของคนไทย ที่มุ่งเน้นในการส่งข้อความในระดับ Global

โจทย์ที่อยากให้ช่วย

 • Movider เป็นบริการใหม่
 • เป็นบริการในระดับ Global มีความแตกต่างของแต่ละประเทศ
 • ยอดขายเป็นไปได้ต่ำ ทำให้ Conversion rate จึงต่ำตามไปด้วย

บริการที่ใช้

สนใจโซลูชั่นแบบเคสนี้?

สนใจอยากให้ Magnus ช่วยดูแล

Services in this case

บริการที่ใช้ในเคสนี้

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Customer Discovery

รู้จักลูกค้าของคุณ ว่าเขาเป็นใคร มีการตัดสิน ใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

Google Ads Management​ magnus logo

Ads Management

ยิง Ads อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับ Journey ลูกค้า ช่วยคุณสำเร็จได้มากกว่า

conversion tracking symbol of magnus agency

Conversion Tracking

ช่วยคุณวาง Tracking วัดผลแคมเปญการตลาด แก้ปัญหาตรงจุด ช่วยลดต้นทุน

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Marketing Automation

ระบบช่วยทำการตลาดและปิดการขายแบบอัตโนมัติ เหนื่อยน้อยลง เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

รู้หรือไม่
ลูกค้าคุณ 1 คน
มีค่าเท่าไหร่

ถ้ายัง มาลองคำนวณ CLV ดูกัน