logo Onedee wedding manage tools brand

Onedee Startup น้องใหม่ กับความท้าทายที่จะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก

Startup อย่าง Onedee เป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่ง ไม่มีต้นแบบทางธุรกิจ ทำให้ต้องหาวิธีแสดงตัวตน ให้กลายเป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง โดยจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลและวาง User Jerney ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Tracking Coverage จาก 15% ไปเป็น

100%

ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ลูกค้า จาก 2 เดือน เหลือ

2 สัปดาห์

Onedee หรือ วันดี Startup น้องใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่ง เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านงานแต่งงาน ทั้งฝั่งบ่าวสาวและฝั่งแขกที่มาร่วมงาน เช่น การส่งการ์ดเชิญออนไลน์ การนับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การให้แขกใส่ซองและเขียนคำอวยพรออนไลน์ได้ เป็นต้น

Onedee มีการทำโฆษณาและการตลาดหลากหลายช่องทาง ทำให้เกิดความสับสนว่าช่องทางไหนที่มีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการหา Lead จึงได้ให้ Magnus เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ รวมถึงวิเคราะห์หาช่องทางให้ Onedee เกิดยอดขายและมี Lead ที่เพิ่มมากขึ้น

ความท้าทายของ Startup น้องใหม่

  • ลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ผู้ใช้งานจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ต้องการจัดงานแต่ง และมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับงานแต่งของตนเท่านั้น
  • เป็นบริการใหม่และเป็นเจ้าแรกยังไม่มีคู่แข่งหรือต้นแบบ ต้องการประกาศตัวตนให้เป็นที่รู้จักอย่างขว้างขวาง และต้องการมีผู้ใช้งานค่อนข้างมาก
  • ช่องทางโฆษณามีหลากหลาย ทั้ง Offline และ Online ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงิน แต่ยังไม่มีการ Tracking ว่า User มาจากช่องทางใดกันแน่
ด้วยความท้าทายทั้งหมดนั้นเราจึงแนะนำให้ Onedee ใช้โซลูชันประเภท Customer Discovery และ Conversion Tracking ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิธีการทำงานของเรามีดังนี้

Customer Discovery

ใครมีอำนาจในการตัดสินใจ

เริ่มต้นจากการศึกษาหาคำตอบ ว่าใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช้ Onedee จริงอยู่ที่งานแต่งงานส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงที่เป็นคนตัดสินใจ สิ่งที่ดีที่สุดในงานของตนเอง แต่พอเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าฝ่ายหญิงจะเป็นคนตัดสินใจซื้อจริงหรือเปล่า เพราะโดยทั่วไป เรื่องเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ฝ่ายชายมักจะมีความสนใจมากกว่า เราจึงต้องยิง Ads ทดสอบว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่สนใจและมีอำนาจในการตัดสินใจใช้ Onedee มากที่สุด

วิเคราะห์การตลาดและหาทางเดินที่ถูกต้อง

Magnus ได้เข้ามาช่วย Onedee ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด ให้ Onedee รู้จักตลาดและกลุ่มเป้าหมายของตนเองมากขึ้น สาเหตุที่ยกการวิเคราะห์และศึกษาการตลาดขึ้นมาทำนั้นเพราะ Onedee เป็นกลุ่มธุรกิจ Startup รูปแบบใหม่ที่ไม่มีต้นแบบ อาจจะเดินไม่ถูกทาง Magnus จึงช่วยให้ Onedee เดินทางมาอย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นการทำให้ Onedee รู้จักตัวตนของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ไวยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดบริการ Customer Discovery >

Conversion Tracking

Onedee มีการทำการตลาดและโฆษณาหลากหลายช่องทาง ทั้งการโฆษณาแบบ Offline เช่น Wedding Events และใบปลิว หรือการโฆษณาแบบ Online เช่น Ads Banner บนเว็บไซต์เกี่ยวกับงานแต่งต่าง ๆ รวมถึงการทำ Google Ads

การมีช่องทางในการโฆษณาที่หลากหลายนั้น ทำให้การ Tracking ลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างสับสน ไม่สามารถหาต้นตอที่มาของลูกค้าจริง ๆ ได้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา แบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้

1. ออกแบบและวางแผนเส้นทางในการ Tracking ติดตามลูกค้าทุกช่องทางที่ Onedee มี ทำให้ Onedee สามารถทราบว่าลูกค้าที่เข้ามานั้น มาจากช่องทางใดบ้าง และที่สำคัญทำให้ Onedee ตัดสินใจได้ว่า ควรที่จะลงแรงในการโฆษณาผ่านช่องทางใดมากที่สุด

2. เมื่อสามารถ Tracking ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในแต่ละช่องทางแล้ว Magnus ยังได้วางระบบ Tracking อีกชั้น โดยการนำทุกช่องทางที่ Onedee มีการโฆษณาและติด Tracking เอาไว้ มาอยู่บน Google Analytic ด้วยการทำ UTM Structuring ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก ครบถ้วนในที่เดียว ไม่ตกหล่น แม้กระทั่งการตลาดแบบ Offline ก็สามารถ Tracking ได้ในแบบของ Online ได้

และสุดท้าย Magnus มีการใช้ Heatmap และ Recording ทั้งบนแพลตฟอร์มและ Landing Page ของ Onedee เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปปรับแก้เรื่อง UX ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้า เพื่อเพิ่ม Conversion Rate ต่อไป

ดูรายละเอียดบริการ Conversion Tracking >

สรุปผล

Tracking Coverage เพิ่มเป็น

เรียนรู้ลูกค้าใน

100%

2 สัปดาห์

จากปัญหาและการนำโซลูชันต่าง ๆ ของ Magnus เข้ามาแก้ไขทั้งแพลตฟอร์มและ Landing Page ของ Onedee เราได้วิเคราะห์ ช่วยวางแผน และสรุปได้ว่า Onedee ต้องการที่จะ Tracking ผลลัพธ์ของช่องทางการตลาดและการโฆษณาที่มีอยู่ ให้สามารถรู้ได้อย่างถ่องแท้ว่าลูกค้าและ Lead ที่เข้ามานั้น มาจากช่องทางไหนกันแน่ เพื่อที่จะลงแรงในการโฆษณาผ่านช่องทางนั้นมากยิ่งขี้น Magnus จึงจัดทำระบบ UTM Structuring เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

นอกจากสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญได้แล้วนั้น Magnus ยังช่วยให้ Onedee สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

  • ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ลูกค้าลง เนื่องจากการนำ Heatmap และ Recording เข้ามาช่วยวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า
  • เนื่องจากได้มีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างตรงจุด ทำให้ Onedee ลด Cost ในการศึกษาลูกค้าลง ไม่ต้องหว่านโฆษณาเพื่อเดาพฤติกรรมของลูกค้าอีกต่อไป
logo Onedee wedding manage tools brand

เกี่ยวกับธุรกิจ

Onedee หรือ วันดี Startup น้องใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่ง เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านงานแต่งงาน

โจทย์ที่อยากให้ช่วย

  • บริการรูปแบบใหม่ ยังไม่มีคุ่แข่ง ต้องการรู้จักลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น
  • บริการค่อนข้าง Niche
  • Conversion rate ต่ำ

บริการที่ใช้

สนใจโซลูชั่นแบบเคสนี้?

สนใจอยากให้ Magnus ช่วยดูแล

Services in this case

บริการที่ใช้ในเคสนี้

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Customer Discovery

รู้จักลูกค้าของคุณ ว่าเขาเป็นใคร มีการตัดสิน ใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

conversion tracking symbol of magnus agency

Conversion Tracking

ช่วยคุณวาง Tracking วัดผลแคมเปญการตลาด แก้ปัญหาตรงจุด ช่วยลดต้นทุน

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

รู้หรือไม่
ลูกค้าคุณ 1 คน
มีค่าเท่าไหร่

ถ้ายัง มาลองคำนวณ CLV ดูกัน