ThaiBulkSMS logo

แชร์วิธีเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ของกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่าง ThaiBulkSMS

ThaiBulkSMS เป็นธุรกิจ SMS Provider อันดับ 1 ของไทย และช่องทางทางการ
ตลาดหนึ่งเดียวของ ThaiBulkSMS คือ Google Ads แต่มักจะมีปัญหาอยู่หลายด้าน ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จน Magnus ได้เข้ามามีโอกาสแก้ไขและอุดช่องโหว่ต่าง ๆ

ROI เพิ่มขึ้น

+676.42%

Conversion Rate เพิ่มขึ้น

+151.95%

ค่าใช้จ่ายลดลง

-28.53%

ThaiBulkSMS ผู้ให้บริการ SMS อันดับ 1 ของไทยมานานกว่า 10 ปี โดยการตลาดของ ThaiBulkSMS นั้น มาจาก Google Ads เป็นหลัก แต่มักจะเกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ไม่ทราบลูกค้าที่แท้จริง หรืองบประมาณในการยิง Ads ที่บานปลายไม่ค่อยเหมาะสมเมื่อเทียบกับยอดขายที่ได้รับ ทำให้ ThaiBulkSMS ต้องการแก้ปัญหาและอยากให้เกิดยอดขายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ThaiBulkSMS จึงไว้วางใจให้ Magnus เข้ามาแก้ไขปัญหา อุดช่องโหว่ต่าง ๆ ให้กับ Google Ads ในครั้งนี้ โดย Goal ที่ตั้งไว้คือ ยอดขาย (Conversion) ทั้งหมดของ ThaiBulkSMS ที่ได้จาก Ads นั่นเอง

ตั้งปัญหาด้วยการวิเคราะห์ จากคำว่า “ไม่รู้”

การแก้ปัญหาในทุก ๆ ครั้งเราจะนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมาวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง ThaiBulkSMS เราใช้วิธีนี้ในการเริ่มต้นเช่นเดียวกัน โดยจะเริ่มการคำว่า “ไม่รู้” มาเป็นคำถามตั้งต้นในการเริ่มแก้ไขปัญหา ให้ออกมาตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเราได้ตั้งคำถามดังนี้

 • ไม่รู้ว่า งบประมาณหรือกำลังจ่ายของลูกค้าจริง ๆ เป็นเท่าไหร่ ทำให้ไม่รู้ว่าควรที่จะวางงบประมาณในการยิง Ads ไปยังลูกค้าแต่ละคนด้วยราคาเท่าไหร่ ถึงจะคุ้มค่าที่สุด
 • ไม่รู้ว่า งบประมาณของ Google Ads ที่ใช้อยู่คุ้มค่าหรือไม่และควรวางแผนกลยุทธ์อย่างไร
 • ไม่รู้ว่า มีลูกค้าคนไหนบ้างที่เข้ามาใช้บริการ เพราะ Google Ads ทำให้เราไม่รู้จริง ๆ ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไร
 • ไม่รู้ว่า ประสิทธิภาพจริง ๆ ของ Ads ก่อนหน้าเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่าควรจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงานส่วนไหนก่อนด
 • ไม่รู้ว่า ทำไมผู้ใช้ส่วนใหญ่นั้นเข้ามาเพียงทดลองใช้งานฟรีแล้วหายไป ไม่สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าได้เท่าที่ควร
 • ไม่รู้ว่า จะมีวิธีไหนบ้างที่จะติดต่อลูกค้าใหม่ ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากเซลล์ไม่มีเวลาเพียงพอ ในการเข้ามาดูแลงาน ตรงส่วนนี้
ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทาย ที่ Magnus ตั้งสมมุติฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำให้ Google Ads เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและทำให้ Goal ที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จนั่นเอง

โดยเราได้นำความท้าทายเหล่านี้ มาแก้ไขตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น

Customer Discovery

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี ตั้งสมมุติฐาน Persona, User Journey และทดลองหาพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อคำนวนหาค่า CLTV (กำลังจ่ายของลูกค้า) ที่จะนำไปใช้กำหนด Target CPA (Cost / Conversion) ได้

ดูรายละเอียดบริการ Customer Discovery >

Conversion Tracking

เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงด้วย Macro Tracking

เนื่องจากการ Ads แบบเดิมเป็นการวาง Conversion Tracking ด้วย Micro Tracking ซึ่งเป็นการวัดผลแค่ยอดคนเห็น Ads และ ยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ ทำให้วัดผลตาม Goal ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เราจึงเปลี่ยนเป็น Macro Tracking วัดผลด้วย Conversions และ Cost / Conversion แทน เพื่อให้สามารถวัดผลได้และเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง

Track ได้ถึงจำนวนการซื้อและมูลค่าในการซื้อ

วัดผลจากการวาง Conversion Tracking ที่ลงลึกกว่าเดิม โดยปกติแล้วนั้นจะสามารถ Track ได้แค่การทราบจำนวนซื้อ แต่เราตั้ง Conversion Tracking ลงไปถึงระดับ จำนวนการซื้อ และมูลค่าในการซื้อ เพื่อให้สามารถวัดค่า ROI (Conv. Value / Cost) และวัดผลลัพธ์ว่าคุ้มค่ากับงบประมาณของ Ads หรือไม่

Tracking แบบลงลึกไปอีกขั้นกับ Click ID Tracking

เป็นการ Track ที่จะทราบตัวตนของลูกค้ารายบุคคลได้ชัดเจน ทำให้การวิเคราะห์ละเอียดขึ้นและเห็นภาพ Persona ของลูกค้าชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่เคยมีมาก่อน เหมาะอย่างยิ่งกับ Campaign ที่ต้องการทราบจำนวนลูกค้าใหม่ดูรายละเอียดบริการ Conversion Tracking >

img-success-graph

Google Ads Management

วัดประสิทธิภาพจาก Conversions

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Ads จาก Conversions ไม่ใช่แค่วัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการพิจารณาปิด Keywords ที่กิน
งบประมาณเยอะแต่ไม่เกิดการซื้อ และช่วยลดงบ cost ที่ไม่จำเป็น

ใช้ GDN เข้าช่วย

ใช้ GDN (Google Display Network) เข้ามาช่วยในเรื่องของการ Remarketing เพิ่มอัตราการเกิด Conversion และสร้าง Impression ช่วยในด้านการจดจำแบรนด์

จัดกลุ่ม Keyword ตาม User Journey

จัดกลุ่ม Keyword ให้สอดคล้องกับแต่ละ User Journey ที่วิเคราะห์ตามขั้นตอน Customer Discovery และเขียน Ad Text ให้เหมาะสมตามกลุ่ม Keyword นั้น ๆ โดยเขียน Ad Text กลุ่มละ 3 ชุดซึ่งในแต่ละชุดจะเขียนโดยใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน เพือค้นหา
Ad Text ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้การคลิกเข้าเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น

ออกแบบ Campaign เฉพาะของแต่ละกลุ่ม

ออกแบบ Campaign เฉพาะกลุ่มลูกค้าของแต่ละ User Journey และ Persona ตามขั้นตอน Customer Discovery เพื่อการควบคุมหรือปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม โดยจะกำหนด Bid Budget และ Max. Bid ให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยลด CPA และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ลด Cost ด้วยการทำ Negative Keywords

ติดตามผลและทำ Negative Keywords เพื่อลด Cost และตัด Keyword ที่ไม่ถูกต้อง โดยเราจะเข้าเช็กตรงส่วนนี้ทุกวัน เพื่อตัด Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้มากที่สุด

ดูรายละเอียดบริการ Ads Management >

“ไม่รู้ว่างบประมาณที่ลงทุนไปกับ Google Ads ได้ผลหรือไม่ แต่พอมีการวาง Conversion tracking ก็ทำให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน ประหยัดไปได้เยอะ เหลืองบไปยิงแอดหาลูกค้าใหม่ได้อีก”
man speaking seminar

คุณปิโยรส ธนะนิมิตร

Business Development Manager, ThaiBulkSMS

Marketing Automation

กระตุ้นการซื้อด้วย Sales Automation

จัดทำ Sales Automation กระตุ้นการซื้อให้มากขึ้น เมื่อมีคนสมัครทดลองใช้งาน (Trial) ระบบจะ ส่ง Email ไปยังลูกค้าที่ทดลองใช้งานให้กับทุกคนอัตโนมัติ โดยเนื้อหาจะเป็นการกระตุ้นการขาย เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

แจ้งเตือนเครดิตหมดอายุโดยอัตโนมัติ

ทำระบบ Automation จับตาการใช้ Credit / การใช้งานหมดอายุ เมื่อลูกค้าใช้งานเครดิตถึงจำนวนที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านรูปแบบของ Email เพื่อเพิ่ม Retention Rate

ช่วยทักทายลูกค้าที่ไม่เจอกันนานให้กลับมาใช้งาน

ทำระบบ Automation เพื่อสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้งานในระบบเป็นเวลานาน ให้กลับมาใช้งานมากขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าไม่มีใช้งานไว้ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดระบบ จะทำการส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้งานเหมือนเดิม

ดูรายละเอียดบริการ Marketing Automation >

สรุปผล

Conversion Rate

CPA

ROI

Cost

+151.95%

-82.39%

+676.42%

-28.53%

จากการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับ ThaiBulkSMS ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ โดยเริ่มจาก Goal ซึ่งคือ Conversion (โดยเราตั้งเป็นยอดขาย) เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมากกว่า 300% ซึ่งองค์ประกอบหลัก ๆ ที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้น่าพอใจขนาดนี้มาจาก

 • ทราบข้อมูลงบประมาณหรือกำลังจ่ายของลูกค้าจริง ๆ (CLTV) ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ และนำข้อมูลส่วนนี้ไปตั้งค่า Campaign ต่าง ๆ ได้
 • จากการทดลองและวิเคราะห์ ทำให้เราทราบข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการทำธุรกิจในครั้งต่อไป ได้แก่ Conversion, Conv. Rate, Cost / Conv. (CPA), Conv. Value / Cost (ROI)
 • นอกจากเราจะเพิ่ม Conversion Rate ได้มากกว่าเดิมแล้วนั้น เรายังสามารถลดค่า CPA ได้ทำให้ ThaiBulkSMS จ่ายค่า Google Ads ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและคุ้มมากขึ้น
 • ทำให้ลดค่างบประมาณการยิง Google Ads ลงได้มากกว่าเดิม
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นกว่า 600%
 • ในการทำ Automation ทำให้เซลล์ไม่ต้องลงแรงในการดูแลลูกค้าแต่ละราย และไม่ต้องติดตามลูกค้ารายบุคคลด้วยตนเอง
Thaibulksms white logo

เกี่ยวกับธุรกิจ

ThaiBulkSMS เป็นผู้ให้บริการ SMS Communication Platform อันดับ 1 ของ ไทยมานานกว่า 10

โจทย์ที่อยากให้ช่วย

 • วัดผล Conversion จาก Google Ads ได้
 • ต้องการเพิ่ม Conversion Rate
 • ต้องการเห็นภาพลูกค้าของ ThaiBulkSMS ที่ชัดเจน
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้น
 • ลดต้นทุนค่าโฆษณา

บริการที่ใช้

สนใจโซลูชั่นแบบเคสนี้?

สนใจอยากให้ Magnus ช่วยดูแล

Services in this case

บริการที่ใช้ในเคสนี้

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Customer Discovery

รู้จักลูกค้าของคุณ ว่าเขาเป็นใคร มีการตัดสิน ใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

Google Ads Management​ magnus logo

Ads Management

ยิง Ads อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับ Journey ลูกค้า ช่วยคุณสำเร็จได้มากกว่า

conversion tracking symbol of magnus agency

Conversion Tracking

ช่วยคุณวาง Tracking วัดผลแคมเปญการตลาด แก้ปัญหาตรงจุด ช่วยลดต้นทุน

Customer Discovery​ symbol of Magnus Agency

Marketing Automation

ระบบช่วยทำการตลาดและปิดการขายแบบอัตโนมัติ เหนื่อยน้อยลง เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

เล่าปัญหาให้เราฟัง/เลือกหัวข้อที่สนใจ

โทรหาเรา

แจกฟรี! เคล็ดลับ Optimise Ads เชิงลึก

เพื่อเพิ่มยอดขาย ที่ Agency เจ้าอื่นไม่เคยบอก

รู้หรือไม่
ลูกค้าคุณ 1 คน
มีค่าเท่าไหร่

ถ้ายัง มาลองคำนวณ CLV ดูกัน